DEMIKO

首  頁

     

水龍頭和花灑

 

 

 

 

廚房龍頭系列

 

 

 

 

 

C703
廚房龍頭

C704
廚房龍頭

C713
廚房龍頭

 

 

 

C716
廚房龍頭

C723
RO廚房龍頭

C725
廚房龍頭

 

 

 

C735
RO廚房龍頭

C954
廚房龍頭

C743
廚房龍頭

 

 

 

 

 

 

C753
廚房龍頭

C763
廚房龍頭

C766
RO廚房龍頭

 

 

 

C994
方型廚房龍頭

K001
廚房升降抽取式龍頭

K002
廚房升降龍頭

公  司


產  品 

水龍頭和花灑

 

不鏽鋼龍頭

 

面盆龍頭

 

加高盆龍頭

 

沐浴龍頭

 

廚房龍頭

 

獨立浴缸龍頭

 

浴缸龍頭

 

壁式浴缸龍頭

 

淋浴花灑組

 

沐浴柱

 

崁入式花灑

 

崁入式面盆

 

滑桿組及把手

 

頂噴花灑

 

沖洗器

 

傳統龍頭

 

沖水器

 

省水龍頭

 

栓仔類

 

外銷專用栓仔

 

P管、排桿

 

外牙

 

其他零件

衛浴配件

 

C9800系列

 

C9700系列

 

C9600系列

 

C9500系列

 

C9400系列

 

C9100系列

 

C8800系列

 

C8700系列

 

C8600系列

 

C8500系列

 

C8100系列

 

C7100系列

 

C6100系列

 

ST4100系列

 

玻璃架系列

 

不鏽鋼架系列

資  訊

服  務

聯  絡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 光嶸有限公司  版權所有©2011   電話:04-7711003  傳真:04-7713583  E-Mail: info@demiko.com.tw
505 彰化縣鹿港鎮頂番里人和巷14號